SFS 2017:535 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

170535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2000:1418) om <br/>till�mpningen av vissa skyddsbest�mmelser f�r <br/>sjukpenninggrundande inkomst;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2000:1418) om till�mpningen</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av vissa skyddsbest�mmelser f�r sjukpenninggrundande inkomst</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyddsbest�mmelserna ska, ut�ver vad som anges i 26 kap. 11 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">meningen socialf�rs�kringsbalken, till�mpas f�r en f�rs�krad som</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. �r ledig fr�n sin anst�llning f�r studier inom det egna yrkesomr�det,<br/>2. bedriver studier inom det egna yrkesomr�det i annat fall �n som anges i</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">1, dock f�r h�gst ett �r, eller</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. bedriver studier som han eller hon f�r bidrag f�r enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(2016:706) om utbildningsbidrag f�r kompletterande pedagogisk utbildning<br/>som leder till �mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� forskar-<br/>niv� eller f�r studiestartsst�d f�r enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2005:371.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2017:286.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:535</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2000:1418) om
till�mpningen av vissa skyddsbest�mmelser f�r
sjukpenninggrundande inkomst;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2000:1418) om till�mpningen

av vissa skyddsbest�mmelser f�r sjukpenninggrundande inkomst

1 ska ha f�l-

jande lydelse.

2 �

2

Skyddsbest�mmelserna ska, ut�ver vad som anges i 26 kap. 11 � f�rsta

meningen socialf�rs�kringsbalken, till�mpas f�r en f�rs�krad som

1. �r ledig fr�n sin anst�llning f�r studier inom det egna yrkesomr�det,
2. bedriver studier inom det egna yrkesomr�det i annat fall �n som anges i

1, dock f�r h�gst ett �r, eller

3. bedriver studier som han eller hon f�r bidrag f�r enligt f�rordningen

(2016:706) om utbildningsbidrag f�r kompletterande pedagogisk utbildning
som leder till �mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� forskar-
niv� eller f�r studiestartsst�d f�r enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2005:371.

2 Senaste lydelse 2017:286.

SFS 2017:535

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;