SFS 2017:536 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

170536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2002:623) om <br/>behandling av personuppgifter i den <br/>arbetsmarknadspolitiska verksamheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2002:623) om behandling av</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:424px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r tillhandah�llande av information till F�rs�kringskassan, Centrala</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">studiest�dsn�mnden eller arbetsl�shetskassorna enligt 5 � 1 lagen (2002:546)<br/>om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksam-<br/>heten f�r namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och<br/>telefonnummer behandlas. D�rut�ver f�r f�r detta �ndam�l de personuppgif-<br/>ter behandlas som framg�r av</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. 24 a � f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d,<br/>2. 20 � f�rordningen (1997:835) om arbetsl�shetsf�rs�kring,<br/>3. 16 � f�rordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heten,</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 3 kap. 12 och 14 �� f�rordningen (2010:407) om ers�ttning till vissa</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nyanl�nda invandrare, och</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. 21 � f�rordningen (2017:532) om studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2014:1443.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:2034.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:536</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2002:623) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

1 ska ha f�ljande

lydelse.

6 �

2

F�r tillhandah�llande av information till F�rs�kringskassan, Centrala

studiest�dsn�mnden eller arbetsl�shetskassorna enligt 5 � 1 lagen (2002:546)
om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten f�r namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och
telefonnummer behandlas. D�rut�ver f�r f�r detta �ndam�l de personuppgif-
ter behandlas som framg�r av

1. 24 a � f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d,
2. 20 � f�rordningen (1997:835) om arbetsl�shetsf�rs�kring,
3. 16 � f�rordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten,

4. 3 kap. 12 och 14 �� f�rordningen (2010:407) om ers�ttning till vissa

nyanl�nda invandrare, och

5. 21 � f�rordningen (2017:532) om studiestartsst�d.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2014:1443.

2 Senaste lydelse 2010:2034.

SFS 2017:536

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;