SFS 2017:537 Förordning om ändring i förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

170537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1071) med <br/>instruktion f�r Centrala studiest�dsn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2007:1071) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Centrala studiest�dsn�mnden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Centrala studiest�dsn�mnden (CSN) ansvarar f�r studiesociala fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som inte ska hanteras av n�gon annan myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">CSN fullg�r uppgifter enligt<br/>1. studiest�dslagen (1999:1395),<br/>2. studiest�dsf�rordningen (2000:655),<br/>3. f�rordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gymnasieskolan,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�rordningen (1997:1158) om statsbidrag f�r teckenspr�ksutbildning f�r</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vissa f�r�ldrar, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rordningen (2013:1121) om kostnadsers�ttning till elever i gymnasial</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�rlingsutbildning, </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">6. lagen (2017:527) om studiestartsst�d, och <br/>7. f�rordningen (2017:532) om studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:1122.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:537</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1071) med
instruktion f�r Centrala studiest�dsn�mnden;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2007:1071) med instruktion

f�r Centrala studiest�dsn�mnden ska ha f�ljande lydelse.

1 �

1

Centrala studiest�dsn�mnden (CSN) ansvarar f�r studiesociala fr�gor

som inte ska hanteras av n�gon annan myndighet.

CSN fullg�r uppgifter enligt
1. studiest�dslagen (1999:1395),
2. studiest�dsf�rordningen (2000:655),
3. f�rordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i

gymnasieskolan,

4. f�rordningen (1997:1158) om statsbidrag f�r teckenspr�ksutbildning f�r

vissa f�r�ldrar,

5. f�rordningen (2013:1121) om kostnadsers�ttning till elever i gymnasial

l�rlingsutbildning,

6. lagen (2017:527) om studiestartsst�d, och
7. f�rordningen (2017:532) om studiestartsst�d.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1122.

SFS 2017:537

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;