SFS 2017:538 Förordning om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

170538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1348) med <br/>instruktion f�r �verklaganden�mnden f�r <br/>studiest�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 och 4 �� f�rordningen (2007:1348) med in-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">struktion f�r �verklaganden�mnden f�r studiest�d ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklaganden�mnden f�r studiest�d har till uppgift att pr�va s�dana</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">�verklaganden av Centrala studiest�dsn�mndens beslut som anges i 6 kap.<br/>11 � studiest�dslagen (1999:1395).</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden har �ven till uppgift att pr�va �verklaganden av beslut om l�r-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">lingsers�ttning enligt f�rordningen (2013:1121) om kostnadsers�ttning till<br/>elever i gymnasial l�rlingsutbildning och beslut om studiestartsst�d enligt<br/>lagen (2017:527) om studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklaganden�mnden ska avg�ra s�dana �renden om �verklaganden</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som anges i 6 kap. 11 � studiest�dslagen (1999:1395), 21 � f�rordningen<br/>(2013:1121) om kostnadsers�ttning till elever i gymnasial l�rlingsutbildning<br/>och 30 � lagen (2017:527) om studiestartsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklaganden�mnden f�r l�mna �ver till ordf�randen, vice ordf�randen</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller myndighetschefen att avg�ra �renden om �verklaganden som �r av<br/>s�dant slag att n�mndens v�gledande avg�randen kan till�mpas eller som<br/>annars �r av det slaget att de inte beh�ver avg�ras av �verklaganden�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:1123.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2013:1123.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:538</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1348) med
instruktion f�r �verklaganden�mnden f�r
studiest�d;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 1 och 4 �� f�rordningen (2007:1348) med in-

struktion f�r �verklaganden�mnden f�r studiest�d ska ha f�ljande lydelse.

1 �

1

�verklaganden�mnden f�r studiest�d har till uppgift att pr�va s�dana

�verklaganden av Centrala studiest�dsn�mndens beslut som anges i 6 kap.
11 � studiest�dslagen (1999:1395).

N�mnden har �ven till uppgift att pr�va �verklaganden av beslut om l�r-

lingsers�ttning enligt f�rordningen (2013:1121) om kostnadsers�ttning till
elever i gymnasial l�rlingsutbildning och beslut om studiestartsst�d enligt
lagen (2017:527) om studiestartsst�d.

4 �

2

�verklaganden�mnden ska avg�ra s�dana �renden om �verklaganden

som anges i 6 kap. 11 � studiest�dslagen (1999:1395), 21 � f�rordningen
(2013:1121) om kostnadsers�ttning till elever i gymnasial l�rlingsutbildning
och 30 � lagen (2017:527) om studiestartsst�d.

�verklaganden�mnden f�r l�mna �ver till ordf�randen, vice ordf�randen

eller myndighetschefen att avg�ra �renden om �verklaganden som �r av
s�dant slag att n�mndens v�gledande avg�randen kan till�mpas eller som
annars �r av det slaget att de inte beh�ver avg�ras av �verklaganden�mnden.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1123.

2 Senaste lydelse 2013:1123.

SFS 2017:538

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;