SFS 2017:546 Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

170546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:377) med <br/>instruktion f�r H�gsta domstolen;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9, 21 och 28 �� f�rordningen (1996:377) med</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">instruktion f�r H�gsta domstolen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En beredningschefs och en justitiesekreterares beh�righet vid bered-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ningen av m�l ska framg� av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det<br/>ocks� framg� vilka uppgifter som f�r delegeras till n�gon annan som har till-<br/>r�cklig kunskap och erfarenhet och som �r anst�lld vid en allm�n domstol, en<br/>allm�n f�rvaltningsdomstol eller en hyresn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Andra �renden �n de som avses i 1820 �� avg�rs av kanslichefen.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gsta domstolen f�r genom best�mmelser i arbetsordningen eller genom</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">s�rskilda beslut l�mna �ver till n�gon annan anst�lld �n kanslichefen att av-<br/>g�ra �renden som inte �r av s�dan art att de b�r avg�ras av kanslichefen.<br/>Under samma f�ruts�ttningar f�r s�dana �renden l�mnas �ver till n�gon som<br/>�r anst�lld vid en annan allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol, en<br/>hyresn�mnd eller R�ttshj�lpsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>28 �</b> Ers�ttare f�r ett justitier�d enligt 3 kap. 4 � fj�rde stycket r�tteg�ngs-<br/>balken f�rordnas av H�gsta domstolen.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Jenny Kvarnholt<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:1800.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:546</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:377) med
instruktion f�r H�gsta domstolen;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 9, 21 och 28 �� f�rordningen (1996:377) med

instruktion f�r H�gsta domstolen ska ha f�ljande lydelse.

9 �

1

En beredningschefs och en justitiesekreterares beh�righet vid bered-

ningen av m�l ska framg� av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det
ocks� framg� vilka uppgifter som f�r delegeras till n�gon annan som har till-
r�cklig kunskap och erfarenhet och som �r anst�lld vid en allm�n domstol, en
allm�n f�rvaltningsdomstol eller en hyresn�mnd.

21 �

Andra �renden �n de som avses i 1820 �� avg�rs av kanslichefen.

H�gsta domstolen f�r genom best�mmelser i arbetsordningen eller genom

s�rskilda beslut l�mna �ver till n�gon annan anst�lld �n kanslichefen att av-
g�ra �renden som inte �r av s�dan art att de b�r avg�ras av kanslichefen.
Under samma f�ruts�ttningar f�r s�dana �renden l�mnas �ver till n�gon som
�r anst�lld vid en annan allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol, en
hyresn�mnd eller R�ttshj�lpsmyndigheten.

28 � Ers�ttare f�r ett justitier�d enligt 3 kap. 4 � fj�rde stycket r�tteg�ngs-
balken f�rordnas av H�gsta domstolen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1800.

SFS 2017:546

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;