SFS 2017:547 Förordning om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

170547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:378) med <br/>instruktion f�r H�gsta f�rvaltningsdomstolen;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 och 20 �� f�rordningen (1996:378) med</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">instruktion f�r H�gsta f�rvaltningsdomstolen</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En beredningschefs och en justitiesekreterares beh�righet vid bered-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ningen av m�l ska framg� av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det<br/>ocks� framg� vilka uppgifter som f�r delegeras till n�gon annan som har till-<br/>r�cklig kunskap och erfarenhet och som �r anst�lld vid en allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol, en allm�n domstol eller en hyresn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Andra �renden �n de som avses i 1719 �� avg�rs av kanslichefen.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gsta f�rvaltningsdomstolen f�r genom best�mmelser i arbetsordningen</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller genom s�rskilda beslut l�mna �ver till n�gon annan anst�lld �n kansli-<br/>chefen att avg�ra �renden som inte �r av s�dan art att de b�r avg�ras av<br/>kanslichefen. Under samma f�ruts�ttningar f�r s�dana �renden l�mnas �ver<br/>till n�gon som �r anst�lld vid en annan allm�n f�rvaltningsdomstol, en allm�n<br/>domstol, en hyresn�mnd eller R�ttshj�lpsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Jenny Kvarnholt<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2010:1801.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:1801.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2010:1801.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:547</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:378) med
instruktion f�r H�gsta f�rvaltningsdomstolen;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 8 och 20 �� f�rordningen (1996:378) med

instruktion f�r H�gsta f�rvaltningsdomstolen

1 ska ha f�ljande lydelse.

8 �

2

En beredningschefs och en justitiesekreterares beh�righet vid bered-

ningen av m�l ska framg� av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det
ocks� framg� vilka uppgifter som f�r delegeras till n�gon annan som har till-
r�cklig kunskap och erfarenhet och som �r anst�lld vid en allm�n f�rvalt-
ningsdomstol, en allm�n domstol eller en hyresn�mnd.

20 �

3

Andra �renden �n de som avses i 1719 �� avg�rs av kanslichefen.

H�gsta f�rvaltningsdomstolen f�r genom best�mmelser i arbetsordningen

eller genom s�rskilda beslut l�mna �ver till n�gon annan anst�lld �n kansli-
chefen att avg�ra �renden som inte �r av s�dan art att de b�r avg�ras av
kanslichefen. Under samma f�ruts�ttningar f�r s�dana �renden l�mnas �ver
till n�gon som �r anst�lld vid en annan allm�n f�rvaltningsdomstol, en allm�n
domstol, en hyresn�mnd eller R�ttshj�lpsmyndigheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2010:1801.

2 Senaste lydelse 2010:1801.

3 Senaste lydelse 2010:1801.

SFS 2017:547

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;