SFS 2017:550 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

170550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.