SFS 2017:555 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

170555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PIAIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PIAIIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PIAIIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PIAIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PIAIIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PIAIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PIAIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PIAIIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIAIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PIAIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PIAIIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1977:266) om statlig ers�ttning <br/>vid ideell skada m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (1977:266) om statlig er-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�ttning vid ideell skada m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som �drar sig skada som F�rs�kringskassan har godk�nt enligt be-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">st�mmelserna om statligt personskadeskydd i 43 kap. socialf�rs�kringsbalken<br/>eller den som �drar sig skada som Pensionsmyndigheten har godk�nt enligt<br/>best�mmelserna om statligt personskadeskydd i 87 och 88 kap. socialf�rs�k-<br/>ringsbalken har r�tt till ers�ttning av staten enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om skadan har �dragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utanf�r</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rl�ggningsplats eller annan plats d�r verksamheten i fr�ga bedrivs, och<br/>skadan inte har orsakats av olycksfall vid f�rd till eller fr�n n�mnda plats d�<br/>f�rden f�ranleddes av och stod i n�ra samband med verksamheten, utges er-<br/>s�ttning endast till den som fullg�r grundutbildning eller repetitionsutbildning<br/>enligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt samt till den som genomg�r<br/>milit�r utbildning inom F�rsvarsmakten som rekryt och som har skadats<br/>under tj�nstg�ringen.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA REGN�R</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:1221.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:555</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1977:266) om statlig ers�ttning
vid ideell skada m.m.;

utf�rdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (1977:266) om statlig er-

s�ttning vid ideell skada m.m. ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Den som �drar sig skada som F�rs�kringskassan har godk�nt enligt be-

st�mmelserna om statligt personskadeskydd i 43 kap. socialf�rs�kringsbalken
eller den som �drar sig skada som Pensionsmyndigheten har godk�nt enligt
best�mmelserna om statligt personskadeskydd i 87 och 88 kap. socialf�rs�k-
ringsbalken har r�tt till ers�ttning av staten enligt denna lag.

Om skadan har �dragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utanf�r

f�rl�ggningsplats eller annan plats d�r verksamheten i fr�ga bedrivs, och
skadan inte har orsakats av olycksfall vid f�rd till eller fr�n n�mnda plats d�
f�rden f�ranleddes av och stod i n�ra samband med verksamheten, utges er-
s�ttning endast till den som fullg�r grundutbildning eller repetitionsutbildning
enligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt samt till den som genomg�r
milit�r utbildning inom F�rsvarsmakten som rekryt och som har skadats
under tj�nstg�ringen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

�SA REGN�R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

2 Senaste lydelse 2010:1221.

SFS 2017:555

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;