SFS 2017:564 Förordning om statliga museers förfoganden över museiföremål

170564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OODJPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OODJPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OODJPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:OODJPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:OODJPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OODJPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OODJPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OODJPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OODJPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:OODJPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:OODJPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OODJPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om statliga museers f�rfoganden �ver <br/>museif�rem�l;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns best�mmelser om g�va och destruktion av</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">museif�rem�l i de statliga museernas samlingar. Best�mmelserna syftar till att<br/>fr�mja en aktiv f�rvaltning av de statliga museernas samlingar.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen �r meddelad med st�d av 10 � museilagen (2017:563). </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rordningen (1996:1191) om �verl�telse av statens l�sa egendom</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">finns best�mmelser f�r myndigheter under regeringen om f�rs�ljning och<br/>byte av statens l�sa egendom. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft10">Med museif�rem�l avses i denna f�rordning s�dan l�s egendom som</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ing�r i de statliga museernas samlingar. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�vriga uttryck har samma betydelse som i museilagen (2017:563). </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">De statliga museerna ska vid till�mpningen av denna f�rordning beakta</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">egendomens kulturhistoriska och vetenskapliga v�rde ur ett l�ngsiktigt per-<br/>spektiv. �ven samlingarnas sammans�ttning och anv�ndarnas behov ska<br/>beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">De statliga museerna f�r genom g�va �verl�ta museif�rem�l till andra</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">museer i det allm�nna museiv�sendet.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">De statliga museerna f�r genom g�va �verl�ta museif�rem�l som har ett</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">begr�nsat kulturhistoriskt och vetenskapligt v�rde till </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. annan offentlig verksamhet,<br/>2. museer utanf�r det allm�nna museiv�sendet, och<br/>3. ideell kulturarvsverksamhet. <br/>Om museif�rem�let inte bed�ms kunna �verl�tas enligt f�rsta stycket, f�r</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det destrueras. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:564</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:564</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Helena Swenz�n<br/>(Kulturdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statliga museers f�rfoganden �ver
museif�rem�l;

utf�rdad den 8 juni 2017.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

I denna f�rordning finns best�mmelser om g�va och destruktion av

museif�rem�l i de statliga museernas samlingar. Best�mmelserna syftar till att
fr�mja en aktiv f�rvaltning av de statliga museernas samlingar.

F�rordningen �r meddelad med st�d av 10 � museilagen (2017:563).

2 �

I f�rordningen (1996:1191) om �verl�telse av statens l�sa egendom

finns best�mmelser f�r myndigheter under regeringen om f�rs�ljning och
byte av statens l�sa egendom.

3 �

Med museif�rem�l avses i denna f�rordning s�dan l�s egendom som

ing�r i de statliga museernas samlingar.

�vriga uttryck har samma betydelse som i museilagen (2017:563).

4 �

De statliga museerna ska vid till�mpningen av denna f�rordning beakta

egendomens kulturhistoriska och vetenskapliga v�rde ur ett l�ngsiktigt per-
spektiv. �ven samlingarnas sammans�ttning och anv�ndarnas behov ska
beaktas.

5 �

De statliga museerna f�r genom g�va �verl�ta museif�rem�l till andra

museer i det allm�nna museiv�sendet.

6 �

De statliga museerna f�r genom g�va �verl�ta museif�rem�l som har ett

begr�nsat kulturhistoriskt och vetenskapligt v�rde till

1. annan offentlig verksamhet,
2. museer utanf�r det allm�nna museiv�sendet, och
3. ideell kulturarvsverksamhet.
Om museif�rem�let inte bed�ms kunna �verl�tas enligt f�rsta stycket, f�r

det destrueras.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

SFS 2017:564

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:564

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

;