SFS 2017:565 Förordning om ändring i förordningen (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

170565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OOPLHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OOPLHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OOPLHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:OOPLHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OOPLHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:OOPLHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OOPLHJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OOPLHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OOPLHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:OOPLHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:578) om <br/>erk�nnande och verkst�llighet av beslut om <br/>f�rverkande inom Europeiska unionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2011:578) om erk�nnande</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">och verkst�llighet av beslut om f�rverkande inom Europeiska unionen ska<br/>inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 6 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det kan finnas hinder mot att �verl�mna egendom enligt 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">17 � fj�rde stycket lagen (2011:423) om erk�nnande och verkst�llighet av<br/>beslut om f�rverkande inom Europeiska unionen, ska Kronofogdemyndig-<br/>heten samr�da med och vid behov inh�mta yttrande fr�n Riksantikvarie�mbe-<br/>tet.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Ulf Wallentheim<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:565</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:578) om
erk�nnande och verkst�llighet av beslut om
f�rverkande inom Europeiska unionen;

utf�rdad den 8 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2011:578) om erk�nnande

och verkst�llighet av beslut om f�rverkande inom Europeiska unionen ska
inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 6 a �, av f�ljande lydelse.

3 kap.

6 a �

Om det kan finnas hinder mot att �verl�mna egendom enligt 3 kap.

17 � fj�rde stycket lagen (2011:423) om erk�nnande och verkst�llighet av
beslut om f�rverkande inom Europeiska unionen, ska Kronofogdemyndig-
heten samr�da med och vid behov inh�mta yttrande fr�n Riksantikvarie�mbe-
tet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:565

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;