SFS 2017:566 Förordning om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

170566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OPOPPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OPPAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OPPAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:OPPAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:OPOPPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OPPAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OPOPPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OPOPPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:OPOPPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1990:195) om v�rd av <br/>statens konst;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1990:195) om v�rd av sta-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tens konst ska inf�ras en ny paragraf, 12 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens konstr�d f�r genom g�va �verl�ta konstverk som tagits emot</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">av myndigheten enligt 12 � till annan offentlig verksamhet om konstverket<br/>inte l�ngre beh�vs f�r statens verksamhet, och</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. konstverket saknar marknadsv�rde, eller<br/>2. kostnaderna vid en f�rs�ljning skulle �verstiga int�kterna.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Helena Swenz�n<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:566</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1990:195) om v�rd av
statens konst;

utf�rdad den 8 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1990:195) om v�rd av sta-

tens konst ska inf�ras en ny paragraf, 12 a �, av f�ljande lydelse.

12 a �

Statens konstr�d f�r genom g�va �verl�ta konstverk som tagits emot

av myndigheten enligt 12 � till annan offentlig verksamhet om konstverket
inte l�ngre beh�vs f�r statens verksamhet, och

1. konstverket saknar marknadsv�rde, eller
2. kostnaderna vid en f�rs�ljning skulle �verstiga int�kterna.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:566

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;