SFS 2017:573 Förordning om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

170573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AKNOGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AKNOHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AKNOHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:AKNOHE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AKNOHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:AKNOGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AKNOHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AKNOGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AKNOGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AKNOGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AKNOHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AKNOGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:AKNOHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AKNOGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2016:383) om <br/>intelligenta transportsystem vid v�gtransporter;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2016:383) om intelligenta</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">transportsystem vid v�gtransporter</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i> att 2 och 58 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�ljande f�rfattningar finns best�mmelser av betydelse f�r till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen av denna f�rordning:</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013 av den 15 maj</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2013 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets ITS-direktiv 2010/<br/>40/EU vad g�ller tillhandah�llande av informationstj�nster f�r s�kra och<br/>skyddade parkeringsplatser f�r lastbilar och kommersiella fordon.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2013 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/40/<br/>EU vad g�ller data och f�rfaranden f�r kostnadsfritt tillhandah�llande, n�r s�<br/>�r m�jligt, av ett minimum av v�gs�kerhetsrelaterad universell trafikinforma-<br/>tion f�r anv�ndare.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962 av den 18 de-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">cember 2014 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2010/40/EU vad g�ller tillhandah�llande av EU-omfattande realtids-<br/>trafikinformationstj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Trafikverket ska efter ans�kan utse prioriterade zoner enligt artikel 1 i</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Trafikverket ska fullg�ra de uppgifter som �ligger Sverige i fr�ga om �t-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">komstpunkter enligt</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. artikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2013,</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">2. artikel 7.2 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,<br/>3. artikel 3.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen ska vara beh�rigt nationellt organ enligt</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. artikel 8.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,<br/>2. artikel 9.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,<br/>3. artikel 11.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:573</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:573</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen ska l�pande informera och tillhandah�lla Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kommissionen de uppgifter som �ligger Sverige enligt</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. artikel 9 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,<br/>2. artikel 10 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013, <br/>3. artikel 12 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">denna f�rordning, av kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/<br/>2013, av kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013 och av<br/>kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 13 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2016:383) om
intelligenta transportsystem vid v�gtransporter;

utf�rdad den 15 juni 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2016:383) om intelligenta

transportsystem vid v�gtransporter

dels att 2 och 58 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 a �, av f�ljande lydelse.

2 �

I f�ljande f�rfattningar finns best�mmelser av betydelse f�r till�mp-

ningen av denna f�rordning:

1. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013 av den 15 maj

2013 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets ITS-direktiv 2010/
40/EU vad g�ller tillhandah�llande av informationstj�nster f�r s�kra och
skyddade parkeringsplatser f�r lastbilar och kommersiella fordon.

2. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj

2013 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/40/
EU vad g�ller data och f�rfaranden f�r kostnadsfritt tillhandah�llande, n�r s�
�r m�jligt, av ett minimum av v�gs�kerhetsrelaterad universell trafikinforma-
tion f�r anv�ndare.

3. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962 av den 18 de-

cember 2014 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv
2010/40/EU vad g�ller tillhandah�llande av EU-omfattande realtids-
trafikinformationstj�nster.

4 a �

Trafikverket ska efter ans�kan utse prioriterade zoner enligt artikel 1 i

kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.

5 �

Trafikverket ska fullg�ra de uppgifter som �ligger Sverige i fr�ga om �t-

komstpunkter enligt

1. artikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/

2013,

2. artikel 7.2 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 3.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.

6 �

Transportstyrelsen ska vara beh�rigt nationellt organ enligt

1. artikel 8.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 9.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 11.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.

SFS 2017:573

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:573

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 �

Transportstyrelsen ska l�pande informera och tillhandah�lla Europeiska

kommissionen de uppgifter som �ligger Sverige enligt

1. artikel 9 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 10 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 12 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.

8 �

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av

denna f�rordning, av kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/
2013, av kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013 och av
kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 2015/962.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 13 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

;