SFS 2017:574 Förordning om ändring i förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

170574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.