SFS 2017:585 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EODBNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EODBNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EODBOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:EODBNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:EODBNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EODBNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EODBNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:EODBNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EODBNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken2 </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 26 kap. 16 a � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 26 kap. 16 a � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 6 kap. 10 �, 26 kap. 13 och 19 ��, 27 kap. 14 � och 97 kap.13 � och</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rubriken n�rmast f�re 26 kap. 19 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3 F�rs�kringen enligt 6 � forts�tter att g�lla efter efterskyddstiden enligt</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">8 � s� l�nge best�mmelserna i 26 kap. 1116 �� om sjukpenninggrundande<br/>inkomst vid f�rv�rvsavbrott (SGI-skyddad tid) �r till�mpliga p� personen.</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4 SGI-skydd g�ller under tid d� den f�rs�krade</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och f�r aktivitetsst�d,</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning, eller</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. st�r till arbetsmarknadens f�rfogande.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� att den som deltar i ett arbets-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">marknadspolitiskt program ska f� aktivitetsst�d, utvecklingsers�ttning eller<br/>etableringsers�ttning, och</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�reskrifter om de villkor som g�ller f�r att den f�rs�krade ska anses st�</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till arbetsmarknadens f�rfogande.</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Studier, periodiskt ekonomiskt st�d och arbetsmarknadspolitiska �tg�rder</i></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft13">5</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:761px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">6</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid sjukdom g�ller det som f�reskrivs i andra stycket f�r en f�rs�krad</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bedriver studier som avses i 11 �,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Senaste lydelse av<br/>26 kap. 16 a � 2010:352<br/>rubriken n�rmast f�re 26 kap. 16 a � 2010:352.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2011:1075.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2015:119.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">5 Senaste lydelse 2010:352. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">6 Senaste lydelse 2010:352.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:585</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:585</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">2. f�r periodiskt ekonomiskt st�d som avses i 12 �, eller<br/>3. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och f�r aktivitetsst�d,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Under den tid som avses i f�rsta stycket ska sjukpenningen f�r den f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">rade ber�knas p� en sjukpenninggrundande inkomst som har fastst�llts p�<br/>grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den f�rs�krade kan antas<br/>f� under den tiden. Om den sjukpenninggrundande inkomsten d� helt eller<br/>delvis �r inkomst av anst�llning, ska �rsarbetstiden ber�knas p� grundval av<br/>enbart det antal arbetstimmar som den f�rs�krade kan antas ha i det f�rv�rvs-<br/>arbetet under den aktuella tiden.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>27 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som f�reskrivs i 10 � g�ller �ven f�r tid efter de f�rsta 14 dagarna</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av sjukperioden f�r en f�rs�krad som, p� det s�tt som avses i 26 kap. 13 �,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och f�r aktivitetsst�d,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning, eller</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. st�r till arbetsmarknadens f�rfogande.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>97 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">7</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Med vissa andra inkomster enligt 2 � 6 avses f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. inkomst som p� grund av 3 </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft20">kap. 913 �� inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som int�kt i inkomstslaget<br/>n�ringsverksamhet, tj�nst eller kapital,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. studiemedel i form av studiebidrag enligt 3 kap. studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(1999:1395) och studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d,<br/>utom de delar som avser till�ggsbidrag,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">3. skattefria stipendier �ver 3 000 kronor per m�nad,<br/>4. skattepliktiga inkomster enligt 5 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft20">(1991:586) om s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inkomstskatt f�r utomlands bosatta, och</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">5. etableringsers�ttning f�r vissa nyanl�nda invandrare.<br/>Inkomster som avses i f�rsta stycket 2 och 3 och som i slutet av ett �r beta-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">las ut i f�rskott som h�nf�rliga till n�stf�ljande �r ska beaktas f�r det senare<br/>�ret.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande n�r en nyanl�nd invandrare har en</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">etableringsplan enligt den upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser<br/>f�r vissa nyanl�nda invandrare, s� l�nge den planen g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2017:528.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken2

dels att 26 kap. 16 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 26 kap. 16 a � ska utg�,
dels att 6 kap. 10 �, 26 kap. 13 och 19 ��, 27 kap. 14 � och 97 kap.13 � och

rubriken n�rmast f�re 26 kap. 19 � ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

10 �

3 F�rs�kringen enligt 6 � forts�tter att g�lla efter efterskyddstiden enligt

8 � s� l�nge best�mmelserna i 26 kap. 1116 �� om sjukpenninggrundande
inkomst vid f�rv�rvsavbrott (SGI-skyddad tid) �r till�mpliga p� personen.

26 kap.

13 �

4 SGI-skydd g�ller under tid d� den f�rs�krade

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och f�r aktivitetsst�d,

utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning, eller

2. st�r till arbetsmarknadens f�rfogande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela

1. f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� att den som deltar i ett arbets-

marknadspolitiskt program ska f� aktivitetsst�d, utvecklingsers�ttning eller
etableringsers�ttning, och

2. f�reskrifter om de villkor som g�ller f�r att den f�rs�krade ska anses st�

till arbetsmarknadens f�rfogande.

Studier, periodiskt ekonomiskt st�d och arbetsmarknadspolitiska �tg�rder

5

19 �

6

Vid sjukdom g�ller det som f�reskrivs i andra stycket f�r en f�rs�krad

som

1. bedriver studier som avses i 11 �,

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse av
26 kap. 16 a � 2010:352
rubriken n�rmast f�re 26 kap. 16 a � 2010:352.

3 Senaste lydelse 2011:1075.

4 Senaste lydelse 2015:119.

5 Senaste lydelse 2010:352.

6 Senaste lydelse 2010:352.

SFS 2017:585

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:585

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. f�r periodiskt ekonomiskt st�d som avses i 12 �, eller
3. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och f�r aktivitetsst�d,

utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning.

Under den tid som avses i f�rsta stycket ska sjukpenningen f�r den f�rs�k-

rade ber�knas p� en sjukpenninggrundande inkomst som har fastst�llts p�
grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den f�rs�krade kan antas
f� under den tiden. Om den sjukpenninggrundande inkomsten d� helt eller
delvis �r inkomst av anst�llning, ska �rsarbetstiden ber�knas p� grundval av
enbart det antal arbetstimmar som den f�rs�krade kan antas ha i det f�rv�rvs-
arbetet under den aktuella tiden.

27 kap.

14 �

Det som f�reskrivs i 10 � g�ller �ven f�r tid efter de f�rsta 14 dagarna

av sjukperioden f�r en f�rs�krad som, p� det s�tt som avses i 26 kap. 13 �,

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och f�r aktivitetsst�d,

utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning, eller

2. st�r till arbetsmarknadens f�rfogande.

97 kap.

13 �

7

Med vissa andra inkomster enligt 2 � 6 avses f�ljande:

1. inkomst som p� grund av 3

kap. 913 �� inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som int�kt i inkomstslaget
n�ringsverksamhet, tj�nst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag enligt 3 kap. studiest�dslagen

(1999:1395) och studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d,
utom de delar som avser till�ggsbidrag,

3. skattefria stipendier �ver 3 000 kronor per m�nad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 � lagen

(1991:586) om s�rskild

inkomstskatt f�r utomlands bosatta, och

5. etableringsers�ttning f�r vissa nyanl�nda invandrare.
Inkomster som avses i f�rsta stycket 2 och 3 och som i slutet av ett �r beta-

las ut i f�rskott som h�nf�rliga till n�stf�ljande �r ska beaktas f�r det senare
�ret.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande n�r en nyanl�nd invandrare har en

etableringsplan enligt den upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser
f�r vissa nyanl�nda invandrare, s� l�nge den planen g�ller.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2017:528.

;