SFS 2017:590 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

170590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.