SFS 2017:600 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.