SFS 2017:619 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

170619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:12px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:KEDFNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:15px;line-height:17px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:12px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:12px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:12px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:KEDFIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:8px;font-family:KEDFIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:58) om f�rbud <br/>mot vissa h�lsofarliga varor;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att bilagan till f�rordningen (1999:58) om f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mot vissa h�lsofarliga varor ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015<br/>om ett informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�re-<br/>skrifter f�r informationssamh�llets tj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:619</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:619</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>F�rteckning �ver varor som ska anses som h�lsofarliga varor <br/>enligt lagen om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)<br/>1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)<br/>5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)<br/>5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)<br/>5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)<br/>2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)<br/>alfa-metyltryptamin (AMT)<br/>2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)<br/>2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)<br/>4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)<br/>4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)<br/>gammabutyrolakton (GBL)<br/>1,4-butandiol (1,4-BD)<br/>4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)<br/>4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)<br/>4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)<br/>4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)<br/>1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)<br/>2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)<br/>[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-bensox-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">azin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]fenol</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(CP 55,940)</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)<br/>(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)<br/>(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)<br/>2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)<br/>4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)<br/>1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)<br/>(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)<br/>4-metylhexan-2-amin (DMAA)<br/>4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)<br/>5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)<br/>6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)<br/>(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyclopropyl)metanon </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(UR-144)</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)<br/>1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.1</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft23">3,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(STS-135) </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft23">3,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid<i> </i>(APICA</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">[JWH-018 adamantyl karboxamid])</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft23">3,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(AKB48)</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.1</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft23">3,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2016:1304. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:619</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)met-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">anon (5F-UR-144<b>)</b></p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft35">1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylsyra 8-kinolinester (5F-PB22)<br/>1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.1</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft33">3,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karbox-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">amid (5F-AKB48)</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018 N-[5-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">kloropentyl] derivat)</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-inda-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">zol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-((4-fluorofenyl)metyl)-1H-in-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyclohexylmetyl)-1H-indazol-3-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">karboxamid (AB-CHMINACA)</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(AB-PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">karboxamid (5F-AB-PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxa-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">mid (ADBICA)</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft35">kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)<br/>kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)<br/>naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)<br/>kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22 inda-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">zol)</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft35">kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22) <br/>4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTM-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PIPO)</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(UR-144-heptylderivat)</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft35">N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)<br/>N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)<br/>N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karbox-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">amid (ADB-PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft35">N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)<br/>1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)<br/>N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-kar-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">boxamid (5F-AB-144)</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft35">(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)<br/>[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl)metanon</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(FUBIMINA)</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(5F-AMB)</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(5F-MN-18)</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-3-karbo-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">xamid (5F-PCN)</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft35">naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)<br/>N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]-1H-inda-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">zol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-inda-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">zol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:619</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbonyl]-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-<br/>FUB-187)</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl)metanon</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">(AM-1248)</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">(CUMYL-5F-PICA)</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">(CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-BICA)<br/>N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)<br/>N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H-indazol-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)meta-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">non (FAB-144)</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUB-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">AKB48)</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">(FUB-AMB)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3-metyl-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">butanoat (I-AMB)</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">butanoat (MMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA)</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)<br/>naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)<br/>N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-kar-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">boxamid (PX-1)</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">karboxamid (PX-2)</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)<br/>1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)<br/>2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)<br/>2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)<br/>1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)<br/>1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)<br/>1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)<br/>1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)<br/>1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)<br/>1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)<br/>1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)<br/>2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4-metylnorpente-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">dron)</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">butanoat (5F-MDMB-PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametyl-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">cyklopropyl)metanon (A-834735)</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indazol-3-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">karboxamid (adamantyl-THPINACA)</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:619</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">3-karboxamid (ADB-CHMICA)</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">karboxamid (APP-FUBINACA)</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)<br/>(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)meta-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">non (FUB-144)</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)<br/>N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazol-3-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">3-karboxamid (APP-CHMINACA)</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)<br/>metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbuta-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">noat (MDMB-FUBICA)</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">butanoat (MDMB-FUBINACA)</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)<br/>N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)<br/>N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)<br/>N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluoro-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">butyrfentanyl, 4F-BF)</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-CMC, klefedron)<br/>1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-CMC, klofedron)<br/>1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)<br/>2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)<br/>(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">PICA)</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(EMB-FUBINACA)</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(5F-EMB-PINACA)</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">butanoat (MDMB-CHMCZCA)</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1p-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">LSD)</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">MTTA)</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(5-DBFPV)</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">PVP)</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">PHP)</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)<br/>1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)<br/>1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2017:619</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)<br/>3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">4-MMC-OMe)</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)<br/>(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)<br/>[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)<br/>metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)<br/>2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(TH-PVP)</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)<br/>1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)<br/>1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa-PVP)<br/>1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)<br/>1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa-PBP)<br/>1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa-PEP)<br/>1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)<br/>2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">4-Me-MABP)</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)<br/>1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N-isopropylnorpentedron, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">NiPP)</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N-isopropyl-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">norpentedron)</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)<br/>2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)<br/>2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)<br/>1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on (efylon)<br/>2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)<br/>N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2-metylpropanamid</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2-metylpropanamid </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF)</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)<br/>N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid (2-fluoro-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">fentanyl)</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid (cyklo-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">pentylfentanyl)</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-karboxamid</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid (metoxiace-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">tylfentanyl)</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62">1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa-POP)<br/>1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(CUMYL-4CN-BINACA)</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2-fluorodeskloroketa-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">min)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2017:619</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluoroetylfenidat, </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">4F-EPH)</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol-5-karboxa-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">mid (bensodioxolfentanyl)</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U-49900)<br/>1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)<br/>1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N-isopropylnorhexedron, NiPH)<br/>2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N-etylbufedron,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">4F-NEB)</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">(1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA)</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72">salvinorin A<br/>alla delar av v�xten Salvia divinorum fr�n vilka salvinorin A inte blivit ex-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">traherat och oavsett under vilka ben�mningar de f�rekommer</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Salter av �mnena n�r s�dana kan f�rekomma.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft80">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft80">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:58) om f�rbud
mot vissa h�lsofarliga varor;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Regeringen f�reskriver

1 att bilagan till f�rordningen (1999:58) om f�rbud

mot vissa h�lsofarliga varor ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�re-
skrifter f�r informationssamh�llets tj�nster.

SFS 2017:619

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:619

Bilaga

2

F�rteckning �ver varor som ska anses som h�lsofarliga varor
enligt lagen om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)
alfa-metyltryptamin (AMT)
2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)
gammabutyrolakton (GBL)
1,4-butandiol (1,4-BD)
4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-bensox-

azin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)

5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]fenol

(CP 55,940)

(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)
(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)
(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)
2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)
1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)
(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)
4-metylhexan-2-amin (DMAA)
4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)
5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)
6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)
(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyclopropyl)metanon

(UR-144)

1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)
1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid

(STS-135)

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA

[JWH-018 adamantyl karboxamid])

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid

(AKB48)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)

2 Senaste lydelse 2016:1304.

background image

3

SFS 2017:619

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)met-

anon (5F-UR-144)

1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylsyra 8-kinolinester (5F-PB22)
1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.1

3,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karbox-

amid (5F-AKB48)

1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018 N-[5-

kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-inda-

zol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-((4-fluorofenyl)metyl)-1H-in-

dazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyclohexylmetyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (AB-CHMINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

(AB-PINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxa-

mid (ADBICA)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)
kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)
naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)
kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22 inda-

zol)

kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)
4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTM-

PIPO)

(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon

(UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)
N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karbox-

amid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-kar-

boxamid (5F-AB-144)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)
[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl)metanon

(FUBIMINA)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(5F-AMB)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

(5F-MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-3-karbo-

xamid (5F-PCN)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]-1H-inda-

zol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-inda-

zol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)

background image

4

SFS 2017:619

7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbonyl]-

2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-
FUB-187)

adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl)metanon

(AM-1248)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid

(CUMYL-5F-PICA)

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

(CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)

1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-BICA)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-

PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H-indazol-

3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)meta-

non (FAB-144)

N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUB-

AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(FUB-AMB)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3-metyl-

butanoat (I-AMB)

metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (MMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA)

(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)
naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)
N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-kar-

boxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (PX-2)

naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)
2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4-metylnorpente-

dron)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (5F-MDMB-PINACA)

[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametyl-

cyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indazol-3-

karboxamid (adamantyl-THPINACA)

background image

5

SFS 2017:619

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-

3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (APP-FUBINACA)

naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)
(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)meta-

non (FUB-144)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-

3-karboxamid (APP-CHMINACA)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbuta-

noat (MDMB-FUBICA)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (MDMB-FUBINACA)

naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-

3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)
N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluoro-

butyrfentanyl, 4F-BF)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-CMC, klefedron)
1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-CMC, klofedron)
1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-

PINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-

PICA)

etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(EMB-FUBINACA)

etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(5F-EMB-PINACA)

metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (MDMB-CHMCZCA)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1p-

LSD)

2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin,

MTTA)

1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

(5-DBFPV)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-

PVP)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-

PHP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)

background image

6

SFS 2017:619

2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)
3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron,

4-MMC-OMe)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid

(4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)
(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)
[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)
metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on

(TH-PVP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)
1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa-PVP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa-PEP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron,

4-Me-MABP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)
1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N-isopropylnorpentedron,

NiPP)

1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N-isopropyl-

norpentedron)

1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)
2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)
2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on (efylon)
2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2-metylpropanamid

(4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2-metylpropanamid

(4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid (2-fluoro-

fentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid (cyklo-

pentylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-karboxamid

(tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid (metoxiace-

tylfentanyl)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa-POP)
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

(CUMYL-4CN-BINACA)

2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2-fluorodeskloroketa-

min)

2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)

background image

7

SFS 2017:619

etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluoroetylfenidat,

4F-EPH)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol-5-karboxa-

mid (bensodioxolfentanyl)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U-49900)
1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)
1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N-isopropylnorhexedron, NiPH)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N-etylbufedron,

4F-NEB)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-

karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)

(1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-

3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA)

salvinorin A
alla delar av v�xten Salvia divinorum fr�n vilka salvinorin A inte blivit ex-

traherat och oavsett under vilka ben�mningar de f�rekommer

Salter av �mnena n�r s�dana kan f�rekomma.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;