SFS 2017:621 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

170621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306)
om försöksverksamhet med tvåspråkig
undervisning i grundskolan;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:306) om försöksverksamhet

med tvåspråkig undervisning i grundskolan, som gäller till utgången av juni
2017

1, ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2016:407.

SFS 2017:621

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017