SFS 2017:627 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden

170627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:135) om avtal
mellan Sverige och Dominica om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:135) om avtal mellan Sverige och

Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2017:627

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017