SFS 2017:633 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

170633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.