SFS 2017:643 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

170643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.