SFS 2017:656 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

170656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.