SFS 2017:677 Förordning om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

170677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMEEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMEEPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMEEPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMEEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMEFAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CMEEPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CMEEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CMEEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMEEPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMEEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CMEEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CMEEPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:606) med <br/>instruktion f�r Fastighetsm�klarinspektionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2009:606) med instruktion f�r</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Fastighetsm�klarinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">1<i> </i>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska d�rut�ver</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> informera om fr�gor som r�r registrering av och tillsyn �ver enskilda</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fastighetsm�klare,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> informera konsumenter om inneh�llet i fastighetsm�klartj�nsten,<br/> informera s�v�l fastighetsm�klare som konsumenter om god fastighets-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�klarsed, och</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> fr�mja utvecklingen av god fastighetsm�klarsed.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Linda Utterberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2012:25.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:677</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:606) med
instruktion f�r Fastighetsm�klarinspektionen;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2009:606) med instruktion f�r

Fastighetsm�klarinspektionen

1 ska ha f�ljande lydelse.

2 �

Myndigheten ska d�rut�ver

 informera om fr�gor som r�r registrering av och tillsyn �ver enskilda

fastighetsm�klare,

 informera konsumenter om inneh�llet i fastighetsm�klartj�nsten,
 informera s�v�l fastighetsm�klare som konsumenter om god fastighets-

m�klarsed, och

 fr�mja utvecklingen av god fastighetsm�klarsed.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2012:25.

SFS 2017:677

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;