SFS 2017:682 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

170682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.