SFS 2017:687 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

170687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.