SFS 2017:688 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

170688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.