SFS 2017:697 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.