SFS 2017:792 Förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

170792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:241) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 3 § förordningen (1995:241) om

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

Lokaler för förvaring av omhändertagna ska vara utformade på ett

sådant sätt att det inte kan uppstå men för de omhändertagnas hälsa.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoskydd för

verkställigheten av bestämmelserna om omhändertagande.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2017:792

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017