SFS 2017:802 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

170802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.