SFS 2017:808 Förordning om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten

170808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om skjutvapen och ammunition som har l�mnats <br/>in till Polismyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar lagen</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten ska kontrollera om det finns en �gare till de skjutva-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">pen och den ammunition som har l�mnats in. �garen ska underr�ttas om<br/>inl�mnandet om det inte st�r klart att �garen har samtyckt till inl�mnandet.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Underr�ttelsen ska delges �garen och inneh�lla information om att egen-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">domen tillfaller staten om �garen inte skriftligen g�r anspr�k p� egendomen<br/>inom en m�nad fr�n det att �garen har f�tt del av underr�ttelsen.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett anspr�k ska g�ras skriftligen hos Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten ska f�rvara inl�mnade skjutvapen och inl�mnad</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ammunition till dess att egendomen</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har l�mnats ut med st�d av 3 � andra stycket lagen (2017:807) om</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. har tillfallit staten enligt 3 � f�rsta stycket samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten ska ansvara f�r att de skjutvapen och den ammunition</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">som har tillfallit staten f�rst�rs. Om egendomen beh�vs f�r ett musealt eller<br/>ett milit�rt �ndam�l ska den dock �verl�mnas till den myndighet eller inr�tt-<br/>ning som beh�ver egendomen.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av denna</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2018.<br/>2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av augusti 2019.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Maria Lindeberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:808</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om skjutvapen och ammunition som har l�mnats
in till Polismyndigheten;

utf�rdad den 29 juni 2017.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar lagen

(2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.

2 �

Polismyndigheten ska kontrollera om det finns en �gare till de skjutva-

pen och den ammunition som har l�mnats in. �garen ska underr�ttas om
inl�mnandet om det inte st�r klart att �garen har samtyckt till inl�mnandet.

Underr�ttelsen ska delges �garen och inneh�lla information om att egen-

domen tillfaller staten om �garen inte skriftligen g�r anspr�k p� egendomen
inom en m�nad fr�n det att �garen har f�tt del av underr�ttelsen.

Ett anspr�k ska g�ras skriftligen hos Polismyndigheten.

3 �

Polismyndigheten ska f�rvara inl�mnade skjutvapen och inl�mnad

ammunition till dess att egendomen

1. har l�mnats ut med st�d av 3 � andra stycket lagen (2017:807) om

ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller

2. har tillfallit staten enligt 3 � f�rsta stycket samma lag.

4 �

Polismyndigheten ska ansvara f�r att de skjutvapen och den ammunition

som har tillfallit staten f�rst�rs. Om egendomen beh�vs f�r ett musealt eller
ett milit�rt �ndam�l ska den dock �verl�mnas till den myndighet eller inr�tt-
ning som beh�ver egendomen.

5 �

Polismyndigheten f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av denna

f�rordning.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2018.
2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av augusti 2019.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:808

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;