SFS 2017:817 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

170817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:1108) om <br/>vuxenutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 kap. 10 � f�rordningen (2011:1108) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vuxenutbildning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">L�rarna ska inom kommunal vuxenutbildning p� gymnasial niv�</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�nda nationella prov inf�r betygss�ttningen i</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. svenska kurserna 1 och 3 eller svenska som andraspr�k kurserna 1 och 3,<br/>2. engelska kurserna 5 och 6, och<br/>3. matematik kurserna 14.<br/>Ut�ver de nationella prov som ska anv�ndas inom kommunal vuxenutbild-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ning p� gymnasial niv� b�r l�rarna �ven i �vrigt anv�nda nationella prov f�r<br/>att bed�mningsgrunderna ska bli s� enhetliga som m�jligt �ver landet.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">L�rarna ska inom kommunal vuxenutbildning i svenska f�r invandrare</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�nda nationella slutprov i slutet av kurserna B, C och D.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Eleverna ska delta i alla delar av de nationella prov som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r rektorn besluta att en elev inte<br/>beh�ver delta i ett s�dant prov eller i n�gon eller n�gra delar av det.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolverk f�r meddela f�reskrifter om nationella prov och slutprov.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Skolverket beslutar ocks� om utformningen av proven och slutproven.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 8 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2016:458.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:817</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utf�rdad den 29 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 4 kap. 10 � f�rordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

10 �

1

L�rarna ska inom kommunal vuxenutbildning p� gymnasial niv�

anv�nda nationella prov inf�r betygss�ttningen i

1. svenska kurserna 1 och 3 eller svenska som andraspr�k kurserna 1 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6, och
3. matematik kurserna 14.
Ut�ver de nationella prov som ska anv�ndas inom kommunal vuxenutbild-

ning p� gymnasial niv� b�r l�rarna �ven i �vrigt anv�nda nationella prov f�r
att bed�mningsgrunderna ska bli s� enhetliga som m�jligt �ver landet.

L�rarna ska inom kommunal vuxenutbildning i svenska f�r invandrare

anv�nda nationella slutprov i slutet av kurserna B, C och D.

Eleverna ska delta i alla delar av de nationella prov som avses i f�rsta

stycket. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r rektorn besluta att en elev inte
beh�ver delta i ett s�dant prov eller i n�gon eller n�gra delar av det.

Statens skolverk f�r meddela f�reskrifter om nationella prov och slutprov.

Skolverket beslutar ocks� om utformningen av proven och slutproven.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 8 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:458.

SFS 2017:817

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;