SFS 2017:822 Förordning om ändring i förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

170822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1071) med
instruktion för Centrala studiestödsnämnden;

utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1071) med instruktion

för Centrala studiestödsnämnden ska ha följande lydelse.

2 §

Utöver vad som följer av 1 § ska CSN fullgöra uppgifter enligt

1. förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och

vissa andra utlänningar, och

2. förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:822

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017