SFS 2017:824 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

170824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1997:835) om <br/>arbetsl�shetsf�rs�kring;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 20 � f�rordningen (1997:835) om arbetsl�shets-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�kring ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsf�rmedlingen ska till en s�kandes arbetsl�shetskassa l�mna f�l-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande uppgifter om den s�kande:</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. namn, personnummer och i f�rekommande fall samordningsnummer,<br/>2. fr�n och med vilken dag han eller hon �r anm�ld eller inte l�ngre anm�ld</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, om-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den g�ller, och</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har avbrutits.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. F�r uppgifter om den s�kande har r�tt till etableringsers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">den upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda<br/>invandrare g�ller 20 � i den �ldre lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:680. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:824</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1997:835) om
arbetsl�shetsf�rs�kring;

utf�rdad den 29 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 20 � f�rordningen (1997:835) om arbetsl�shets-

f�rs�kring ska ha f�ljande lydelse.

20 �

1

Arbetsf�rmedlingen ska till en s�kandes arbetsl�shetskassa l�mna f�l-

jande uppgifter om den s�kande:

1. namn, personnummer och i f�rekommande fall samordningsnummer,
2. fr�n och med vilken dag han eller hon �r anm�ld eller inte l�ngre anm�ld

som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen,

3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, om-

fattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den g�ller, och

4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har avbrutits.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. F�r uppgifter om den s�kande har r�tt till etableringsers�ttning enligt

den upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda
invandrare g�ller 20 � i den �ldre lydelsen.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:680.

SFS 2017:824

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;