SFS 2017:831 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

170831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1345) om <br/>statsbidrag vid vissa studier f�r personer med <br/>funktionsneds�ttning;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2007:1345) om statsbidrag</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vid vissa studier f�r personer med funktionsneds�ttning</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r inte l�mnas till personer som, under samma tid som bi-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">draget avser, f�r </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. studiest�d enligt studiest�dslagen (1999:1395), eller <br/>2. aktivitetsst�d, utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rordningen (2017:819) om ers�ttning till deltagare i arbetsmarknadspoli-<br/>tiska insatser. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den s�kande f�r hel sjukers�ttning eller hel aktivitetsers�ttning under</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">den tid som statsbidrag s�ks f�r, f�r statsbidrag bara l�mnas f�r kostnader f�r<br/>resor, kost och logi enligt 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. F�r personer som f�r aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning enligt den</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">upph�vda f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d g�ller 9 � i den �ldre<br/>lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2015:856.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:831</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier f�r personer med
funktionsneds�ttning;

utf�rdad den 29 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2007:1345) om statsbidrag

vid vissa studier f�r personer med funktionsneds�ttning

1 ska ha f�ljande

lydelse.

9 �

Statsbidrag f�r inte l�mnas till personer som, under samma tid som bi-

draget avser, f�r

1. studiest�d enligt studiest�dslagen (1999:1395), eller
2. aktivitetsst�d, utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning enligt

f�rordningen (2017:819) om ers�ttning till deltagare i arbetsmarknadspoli-
tiska insatser.

Om den s�kande f�r hel sjukers�ttning eller hel aktivitetsers�ttning under

den tid som statsbidrag s�ks f�r, f�r statsbidrag bara l�mnas f�r kostnader f�r
resor, kost och logi enligt 7 �.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. F�r personer som f�r aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning enligt den

upph�vda f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d g�ller 9 � i den �ldre
lydelsen.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2015:856.

SFS 2017:831

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;