SFS 2017:833 Förordning om upphävande av förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

170833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.