SFS 2017:836 Förordning om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

170836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:975) om <br/>uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt <br/>socialtj�nstlagen (2001:453);</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2008:975) om uppgiftsskyl-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dighet i vissa fall enligt socialtj�nstlagen (2001:453) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialn�mnden har r�tt att hos Arbetsf�rmedlingen ta del av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter om enskilda:</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. namn, personnummer och i f�rekommande fall samordningsnummer,<br/>2. fr�n och med vilken dag en person �r anm�ld eller inte l�ngre anm�ld</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som arbetss�kande hos Arbetsf�rmedlingen,</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">3. en arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt registrering,<br/>4. om en person �r registrerad som �ppet arbetsl�s eller som arbetss�kande</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">med f�rhinder alternativt, om personen �r registrerad under annan s�kande-<br/>kategori,</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vilken tidsperiod, och</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. datum n�r en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsf�rmed-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lingen.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns sk�l f�r det ska Arbetsf�rmedlingen p� eget initiativ l�mna</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter som avses i f�rsta stycket till socialn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. F�r uppgifter om etableringsers�ttning enligt den upph�vda lagen</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare g�ller 5 � i<br/>den �ldre lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA REGN�R</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2016:925.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:836</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:975) om
uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtj�nstlagen (2001:453);

utf�rdad den 29 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2008:975) om uppgiftsskyl-

dighet i vissa fall enligt socialtj�nstlagen (2001:453) ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1

Socialn�mnden har r�tt att hos Arbetsf�rmedlingen ta del av f�ljande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i f�rekommande fall samordningsnummer,
2. fr�n och med vilken dag en person �r anm�ld eller inte l�ngre anm�ld

som arbetss�kande hos Arbetsf�rmedlingen,

3. en arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt registrering,
4. om en person �r registrerad som �ppet arbetsl�s eller som arbetss�kande

med f�rhinder alternativt, om personen �r registrerad under annan s�kande-
kategori,

5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under

vilken tidsperiod, och

6. datum n�r en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsf�rmed-

lingen.

Om det finns sk�l f�r det ska Arbetsf�rmedlingen p� eget initiativ l�mna

uppgifter som avses i f�rsta stycket till socialn�mnden.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. F�r uppgifter om etableringsers�ttning enligt den upph�vda lagen

(2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare g�ller 5 � i
den �ldre lydelsen.

P� regeringens v�gnar

�SA REGN�R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:925.

SFS 2017:836

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;