SFS 2017:839 Förordning om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

170839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.