SFS 2017:843 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

170843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling


Tillkännagivande
av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 30 juni 2017.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 juli�31 december 2017 är �0,50 procent.

På Riksbankens vägnar

Meredith Beechey �sterholm

Per �&sberg Sommar

SFS 2017:843

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017