SFS 2017:848 Förordning om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

170848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.