SFS 2017:863 Förordning om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

170863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige;

utfärdad den 7 september 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2016:850) om tillfälliga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska införas en
ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

3 §

Arbetsförmedlingen ska till Migrationsverket lämna ut uppgifter om en

utlännings namn, personnummer och förvärvsarbete med subvention, om
Migrationsverket begär det och uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende
om uppehållstillstånd enligt 17 § lagen (2016:752) om tillfälliga begräns-
ningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2017.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:863

Utkom från trycket
den 19 september 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017