SFS 2017:871 Förordning om rennäringsdelegationer

170871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GGFBPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GGFCAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GGFCAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:GGFCAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GGFCAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:GGFBPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GGFCAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGFBPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GGFBPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GGFBPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GGFCAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GGFBPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGFBPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om renn�ringsdelegationer;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 september 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Renn�ringsdelegationens uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 16 � f�rordningen (2017:868) med l�nsstyrelseinstruktion framg�r</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">att det inom l�nsstyrelserna i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n<br/>ska finnas en delegation f�r renn�ringsfr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Renn�ringsdelegationerna avg�r fr�gor inom ansvarsomr�den som �r</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fastst�llda av l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Renn�ringsdelegationens sammans�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Renn�ringsdelegationen ska best� av sju ledam�ter. F�r ledam�terna</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ska det finnas lika m�nga ers�ttare. L�nsstyrelsen ska utse ledam�ter och er-<br/>s�ttare i delegationen. Tre ledam�ter och deras ers�ttare ska vara renn�rings-<br/>ut�vare och utses efter samr�d med Sametinget.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Landsh�vdingen, eller den landsh�vdingen utser inom l�nsstyrelsen, �r</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ordf�rande i delegationen.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledam�terna och ers�ttarna utses f�r fyra �r. De ska vara folkbokf�rda i</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">l�net eller, n�r det �r fr�ga om renn�ringsut�vare, vara medlemmar i en<br/>sameby som �r registrerad hos Sametinget.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en ledamot eller ers�ttare avg�r, utses en ny ledamot eller ers�ttare f�r</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�terstoden av uppdragstiden.</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Beslutsfattande</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En renn�ringsdelegation �r beslutsf�r n�r ordf�randen och minst h�lften</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av de andra ledam�terna �r n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Minst en av de n�rvarande ska vara renn�ringsut�vare.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:840px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som i en fr�ga som renn�ringsdelegationen ska avg�ra vill anm�la</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">avvikande mening enligt 19 � f�rsta eller andra stycket f�rvaltningslagen<br/>(1986:223) ska g�ra det innan sammantr�det med delegationen avslutas.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid sammantr�den med renn�ringsdelegationen f�r f�retr�dare f�r same-</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fondens styrelse n�rvara och yttra sig, men inte delta i besluten.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:871</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 september 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:871</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK BUCHT</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Jacob Wichmann<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om renn�ringsdelegationer;

utf�rdad den 14 september 2017.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Renn�ringsdelegationens uppgifter

1 �

Av 16 � f�rordningen (2017:868) med l�nsstyrelseinstruktion framg�r

att det inom l�nsstyrelserna i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n
ska finnas en delegation f�r renn�ringsfr�gor.

2 �

Renn�ringsdelegationerna avg�r fr�gor inom ansvarsomr�den som �r

fastst�llda av l�nsstyrelsen.

Renn�ringsdelegationens sammans�ttning

3 �

Renn�ringsdelegationen ska best� av sju ledam�ter. F�r ledam�terna

ska det finnas lika m�nga ers�ttare. L�nsstyrelsen ska utse ledam�ter och er-
s�ttare i delegationen. Tre ledam�ter och deras ers�ttare ska vara renn�rings-
ut�vare och utses efter samr�d med Sametinget.

Landsh�vdingen, eller den landsh�vdingen utser inom l�nsstyrelsen, �r

ordf�rande i delegationen.

4 �

Ledam�terna och ers�ttarna utses f�r fyra �r. De ska vara folkbokf�rda i

l�net eller, n�r det �r fr�ga om renn�ringsut�vare, vara medlemmar i en
sameby som �r registrerad hos Sametinget.

Om en ledamot eller ers�ttare avg�r, utses en ny ledamot eller ers�ttare f�r

�terstoden av uppdragstiden.

Beslutsfattande

5 �

En renn�ringsdelegation �r beslutsf�r n�r ordf�randen och minst h�lften

av de andra ledam�terna �r n�rvarande.

Minst en av de n�rvarande ska vara renn�ringsut�vare.

6 �

Den som i en fr�ga som renn�ringsdelegationen ska avg�ra vill anm�la

avvikande mening enligt 19 � f�rsta eller andra stycket f�rvaltningslagen
(1986:223) ska g�ra det innan sammantr�det med delegationen avslutas.

Vid sammantr�den med renn�ringsdelegationen f�r f�retr�dare f�r same-

fondens styrelse n�rvara och yttra sig, men inte delta i besluten.

SFS 2017:871

Utkom fr�n trycket
den 26 september 2017

background image

2

SFS 2017:871

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2017.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(N�ringsdepartementet)

;