SFS 2017:880 Förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

170880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.