SFS 2017:883 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

170883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ILPGLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ILPGML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ILPGML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:ILPGMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ILPGML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ILPGLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ILPGML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:ILPGLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:ILPGLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ILPGML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ILPGLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ILPGML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ILPGLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ILPGLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2012:259) om <br/>milj�sanktionsavgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 september 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2012:259) om milj�sank-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tionsavgifter </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att rubriken till 9 kap. ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 22 �, och n�rmast f�re 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">22 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 kap. V�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>EU-f�rordningen om �vervakning, rapportering och verifiering av <br/>koldioxidutsl�pp fr�n sj�transporter</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en �vertr�delse av artikel 8, 9, 10, 11 eller 12 i Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">och r�dets f�rordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om �vervakning,<br/>rapportering och verifiering av koldioxidutsl�pp fr�n sj�transporter och om<br/>�ndring av direktiv 2009/16/EG genom att inte uppfylla f�reskrivna krav p�<br/>�vervakning eller rapportering ska en milj�sanktionsavgift betalas med<br/>10 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2016:1130.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:883</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 oktober 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2012:259) om
milj�sanktionsavgifter;

utf�rdad den 21 september 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2012:259) om milj�sank-

tionsavgifter

dels att rubriken till 9 kap. ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 22 �, och n�rmast f�re 9 kap.

22 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

9 kap. V�xthusgaser och ozonnedbrytande �mnen

1

EU-f�rordningen om �vervakning, rapportering och verifiering av
koldioxidutsl�pp fr�n sj�transporter

22 �

F�r en �vertr�delse av artikel 8, 9, 10, 11 eller 12 i Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om �vervakning,
rapportering och verifiering av koldioxidutsl�pp fr�n sj�transporter och om
�ndring av direktiv 2009/16/EG genom att inte uppfylla f�reskrivna krav p�
�vervakning eller rapportering ska en milj�sanktionsavgift betalas med
10 000 kronor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2017.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1130.

SFS 2017:883

Utkom fr�n trycket
den 3 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;