SFS 2017:895 Förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

170895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BBBBGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BBBBGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BBBBGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BBBBGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BBBBGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BBBBGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:689) om vissa <br/>beh�righetsgivande examina f�r legitimation som <br/>l�rare och f�rskoll�rare och om <br/>h�gskoleutbildningar f�r vidareutbildning av <br/>l�rare och f�rskoll�rare som saknar l�rar- eller <br/>f�rskoll�rarexamen;</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 september 2017.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 27 � f�rordningen (2011:689) om vissa beh�rig-</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">hetsgivande examina f�r legitimation som l�rare och f�rskoll�rare och om<br/>h�gskoleutbildningar f�r vidareutbildning av l�rare och f�rskoll�rare som<br/>saknar l�rar- eller f�rskoll�rarexamen</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Om �mnesl�rarexamen ska anses ha inriktning mot arbete i grundsko-</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lans �rskurs 79 enligt 24 eller 25 � och omfatta </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett undervisnings�mne, ska den anses omfatta kursfordringar om 180</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gskolepo�ng och avl�ggas p� grundniv�, </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tv� av undervisnings�mnena svenska, samh�llskunskap eller musik, ska</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">den anses omfatta kursfordringar om 270 h�gskolepo�ng och avl�ggas p�<br/>avancerad niv�, </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. tv� undervisnings�mnen i en annan kombination �n som avses i 2, ska</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">den anses omfatta kursfordringar om 240 h�gskolepo�ng och avl�ggas p� av-<br/>ancerad niv�, eller </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. tre undervisnings�mnen, ska den anses omfatta kursfordringar om 270</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gskolepo�ng och avl�ggas p� avancerad niv�. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Examen ska anses omfatta en f�rdjupning om 90 h�gskolepo�ng i det</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">undervisnings�mne som studenten har mest erfarenhet av att undervisa i eller<br/>st�rst omfattning av �mnesstudier i. Om studenten har lika stor erfarenhet av<br/>att undervisa eller lika stor omfattning av �mnesstudier i varje undervisnings-<br/>�mne, f�r han eller hon v�lja vilket av �mnena som ska anses omfatta 90 h�g-<br/>skolepo�ng. F�r varje �vrigt undervisnings�mne ska examen anses omfatta 45<br/>h�gskolepo�ng om examen omfattar tre undervisnings�mnen och 60 h�gsko-<br/>lepo�ng om examen omfattar tv� undervisnings�mnen. N�r examen ska anses<br/>omfatta tv� av undervisnings�mnena svenska, samh�llskunskap eller musik,<br/>ska den dock anses omfatta 90 h�gskolepo�ng i b�da �mnena. Studenten f�r<br/>v�lja om det �r hans eller hennes erfarenhet av att undervisa eller �mnes-<br/>studier som ska beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2013:831.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:895</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 oktober 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:895</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver vad som f�ljer av h�gskolef�rordningen (1993:100) ska det av exa-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mensbeviset framg� vilken omfattning varje undervisnings�mne ska anses ha.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2018.<br/>2. Den som f�re den 2 juli 2018 har p�b�rjat en �mnesl�rarutbildning enligt</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">23 �, 24 � f�rsta meningen, 25 eller 27 � har r�tt att slutf�ra sin utbildning f�r<br/>att f� en examen enligt best�mmelserna i den �ldre lydelsen, dock l�ngst till<br/>och med utg�ngen av december 2024. H�nvisningarna i 23 och 25 �� till bi-<br/>laga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) ska d� avse bilaga 2 i lydelsen<br/>f�re den 2 juli 2018.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">HELENE HELLMARK KNUTSSON</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:689) om vissa
beh�righetsgivande examina f�r legitimation som
l�rare och f�rskoll�rare och om
h�gskoleutbildningar f�r vidareutbildning av
l�rare och f�rskoll�rare som saknar l�rar- eller
f�rskoll�rarexamen;

utf�rdad den 28 september 2017.

Regeringen f�reskriver att 27 � f�rordningen (2011:689) om vissa beh�rig-

hetsgivande examina f�r legitimation som l�rare och f�rskoll�rare och om
h�gskoleutbildningar f�r vidareutbildning av l�rare och f�rskoll�rare som
saknar l�rar- eller f�rskoll�rarexamen

1 ska ha f�ljande lydelse.

27 �

Om �mnesl�rarexamen ska anses ha inriktning mot arbete i grundsko-

lans �rskurs 79 enligt 24 eller 25 � och omfatta

1. ett undervisnings�mne, ska den anses omfatta kursfordringar om 180

h�gskolepo�ng och avl�ggas p� grundniv�,

2. tv� av undervisnings�mnena svenska, samh�llskunskap eller musik, ska

den anses omfatta kursfordringar om 270 h�gskolepo�ng och avl�ggas p�
avancerad niv�,

3. tv� undervisnings�mnen i en annan kombination �n som avses i 2, ska

den anses omfatta kursfordringar om 240 h�gskolepo�ng och avl�ggas p� av-
ancerad niv�, eller

4. tre undervisnings�mnen, ska den anses omfatta kursfordringar om 270

h�gskolepo�ng och avl�ggas p� avancerad niv�.

Examen ska anses omfatta en f�rdjupning om 90 h�gskolepo�ng i det

undervisnings�mne som studenten har mest erfarenhet av att undervisa i eller
st�rst omfattning av �mnesstudier i. Om studenten har lika stor erfarenhet av
att undervisa eller lika stor omfattning av �mnesstudier i varje undervisnings-
�mne, f�r han eller hon v�lja vilket av �mnena som ska anses omfatta 90 h�g-
skolepo�ng. F�r varje �vrigt undervisnings�mne ska examen anses omfatta 45
h�gskolepo�ng om examen omfattar tre undervisnings�mnen och 60 h�gsko-
lepo�ng om examen omfattar tv� undervisnings�mnen. N�r examen ska anses
omfatta tv� av undervisnings�mnena svenska, samh�llskunskap eller musik,
ska den dock anses omfatta 90 h�gskolepo�ng i b�da �mnena. Studenten f�r
v�lja om det �r hans eller hennes erfarenhet av att undervisa eller �mnes-
studier som ska beaktas.

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2013:831.

SFS 2017:895

Utkom fr�n trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:895

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Ut�ver vad som f�ljer av h�gskolef�rordningen (1993:100) ska det av exa-

mensbeviset framg� vilken omfattning varje undervisnings�mne ska anses ha.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2018.
2. Den som f�re den 2 juli 2018 har p�b�rjat en �mnesl�rarutbildning enligt

23 �, 24 � f�rsta meningen, 25 eller 27 � har r�tt att slutf�ra sin utbildning f�r
att f� en examen enligt best�mmelserna i den �ldre lydelsen, dock l�ngst till
och med utg�ngen av december 2024. H�nvisningarna i 23 och 25 �� till bi-
laga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) ska d� avse bilaga 2 i lydelsen
f�re den 2 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;