SFS 2017:897 Förordning om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

170897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BDDPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BDDPGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BDDPGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:BDDPGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:BDDPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BDDPGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDDPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BDDPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BDDPFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2016:837) om st�d f�r <br/>renovering och energieffektivisering i vissa <br/>bostadsomr�den;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 september 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2016:837) om st�d f�r re-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">novering och energieffektivisering i vissa bostadsomr�den ska ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d f�r l�mnas f�r att renovera flerbostadshus i ett bostadsomr�de med</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">socioekonomiska utmaningar. St�det ska avse en byggnad som till �verv�-<br/>gande del inneh�ller bostadsl�genheter som uppl�ts med hyresr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER ERIKSSON</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Magnus Corell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:897</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 oktober 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2016:837) om st�d f�r
renovering och energieffektivisering i vissa
bostadsomr�den;

utf�rdad den 28 september 2017.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2016:837) om st�d f�r re-

novering och energieffektivisering i vissa bostadsomr�den ska ha f�ljande ly-
delse.

5 �

St�d f�r l�mnas f�r att renovera flerbostadshus i ett bostadsomr�de med

socioekonomiska utmaningar. St�det ska avse en byggnad som till �verv�-
gande del inneh�ller bostadsl�genheter som uppl�ts med hyresr�tt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2017.

P� regeringens v�gnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

SFS 2017:897

Utkom fr�n trycket
den 10 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;