SFS 2017:913 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

170913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning
av anvisningar till kommuner;

utfärdad den 5 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen

(2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande ly-
delse.

2 §

1

Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska

vara 15 200 för 2018.

3 §

2

De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av

vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2018 vara de som anges i
bilagan till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:27.

2 Senaste lydelse 2016:874.

SFS 2017:913

Utkom från trycket
den 17 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:913

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

3

Förteckning över länstal 2018

3 Senaste lydelse 2017:27.

Län

Länstal

Stockholms län

4 931

Uppsala län

651

Södermanlands län

205

�stergötlands län

578

Jönköpings län

428

Kronobergs län

153

Kalmar län

165

Gotlands län

125

Blekinge län

83

Skåne län

1 800

Hallands län

582

Västra Götalands län

2 486

Värmlands län

373

�rebro län

368

Västmanlands län

220

Dalarnas län

388

Gävleborgs län

210

Västernorrlands län

240

Jämtlands län

184

Västerbottens län

522

Norrbottens län

508