SFS 2017:915 Förordning om upphävande av förordningen (1998:1345) om stöd till biodling

170915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1998:1345) om
stöd till biodling;

utfärdad den 5 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (1998:1345) om stöd till biodling

ska upphöra att gälla vid utgången av november 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:915

Utkom från trycket
den 17 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017