SFS 2017:917 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

170917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 12 oktober 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:193) om statligt tand-

vårdsstöd ska ha följande lydelse.

4 §

1

Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 150 kronor om året.

För patienter som fyller lägst 23 år och högst 29 år eller lägst 65 år under

det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 300
kronor om året.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:433.

SFS 2017:917

Utkom från trycket
den 24 oktober 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017