SFS 2017:929 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2018

170929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skiktgränser för statlig inkomstskatt för
beskattningsåret 2018

1;

utfärdad den 26 oktober 2017.

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

den nedre skiktgränsen till 455 300 kronor och den övre skiktgränsen till
662 300 kronor för beskattningsåret 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:669.

SFS 2017:929

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017