SFS 2017:954 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

170954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:922) om
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton;

utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:922) om auto-

matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

A. Deltagande jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är deltagande jurisdiktioner.

� Andorra
� Anguilla
� Antigua och Barbuda
� Argentina
� Australien
� Bahrain
� Barbados
� Belgien
� Belize
� Bermuda
� Brasilien
� Brittiska Jungfruöarna
� Bulgarien
� Caymanöarna
� Chile
� Colombia
� Cooköarna
� Costa Rica
� Curacao
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna

1 Senaste lydelse 2017:855. �ndringen innebär bl.a. att Albanien, Aruba, Ghana,
Grenada, Israel, Ryssland, Saudiarabien och Sint Maarten tas bort ur förteckning A.

SFS 2017:954

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:954

� Förenade Arabemiraten
� Förenade kungariket
� Gibraltar
� Grekland
� Grönland
� Guernsey
� Indien
� Indonesien
� Irland
� Island
� Isle of Man
� Italien
� Japan
� Jersey
� Kanada
� Kina
� Kroatien
� Kuwait
� Lettland
� Libanon
� Liechtenstein
� Litauen
� Luxemburg
� Malaysia
� Malta
� Marshallöarna
� Mauritius
� Mexiko
� Monaco
� Montserrat
� Nauru
� Nederländerna
� Niue
� Norge
� Nya Zeeland
� Pakistan
� Polen
� Portugal
� Rumänien
� Saint Lucia
� Saint Kitts och Nevis
� Saint Vincent och Grenadinerna
� Samoa
� San Marino
� Schweiz
� Seychellerna
� Singapore
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Sverige

background image

3

SFS 2017:954

� Sydafrika
� Sydkorea
� Tjeckien
� Turkiet
� Turks- och Caicosöarna
� Tyskland
� Ungern
� Uruguay
� �sterrike

B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

� Argentina
� Belgien
� Bulgarien
� Colombia
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna
� Förenade kungariket
� Gibraltar
� Grekland
� Grönland
� Guernsey
� Indien
� Irland
� Isle of Man
� Island
� Italien
� Jersey
� Kroatien
� Lettland
� Liechtenstein
� Litauen
� Luxemburg
� Malta
� Mexiko
� Nederländerna
� Norge
� Polen
� Portugal
� Rumänien
� San Marino
� Seychellerna
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien

background image

4

SFS 2017:954

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� Sydafrika
� Sydkorea
� Tjeckien
� Tyskland
� Ungern

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalender-

året 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)